Forsikringer med usikre rabatter

21/09/2010
By

Noen får billigere forsikringer enn andre. Å snakke med en selger er billigere enn å kjøpe forsikringer på nett. Men du er ansvarlig for forutsetningene selgerne legger til grunn.Noen av oss er mer forsiktige enn andre. Derfor belønner forsikringsselskapene kunder som installerer røykvarslere, alarmanlegg, vannstopp og sikrer dører og vinduer med lås. Men også med det rette medlemskap kan prisen på forsikring kuttes kraftig, selv uten dyre sikringstiltak. Det er en brokete forsamling som får de beste rabattene. Forsikrings-selskapenes selgere er rause med rabattgivende medlemskap når de selger forsikring. Ikke-reelle medlemskap, feilinformasjon og manglende sikkerhetstiltak kan imidlertid bli dyrt, for det er oss kunder som er forpliktet til å sjekke og oppfylle vilkårene forsikringselgerne legger til grunn.Jordmødre i AmcarSkal vi tro forsikringsselskapenes rabattavtaler, utmerker jordmødre, flygeledere, bibliotekarer, fiskere, jegere, motorsyklister, Amcar-entusiaster, trøndere og pensjonerte politifolk seg som kremen av forsikringskunder, noe som gir gode rabatter.At disse gruppene får lavere priser enn folk som har sikret boligen godt, skyldes selskapenes ønske om å skaffe seg flere kunder i én smekk.- Det forhandles og gjøres avtaler om rabatter med ulike organisasjoner. Over tid ser man så på forholdet mellom pris og risiko for de ulike gruppene, sier Bjarne Aani Rysstad som er informasjonssjef i Gjensidige. Så skulle eventuelle jordmødre i amcar vise seg å krasje mer enn andre kunder, kan de miste rabattene. Men Rysstad har ingen eksempler på at dette har skjedd.De fleste av oss har et medlemskap som kan gi rabatt. Og rabatten kan øke kraftig ved å ringe selskapene, i stedet for å kjøpe forsikringen på nett.Firedoblet rabattEn ansatt hos Forbrukerrådet fikk premien kraftig redusert etter å ha snakket med en telefonselger hos if. Det ble gitt 1480 kroner i rabatt for medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Medlemskapet koster 430 kroner årlig, altså en nettobesparing på 1050 kroner. Når vi forsøker å tegne forsikring på ifs hjemmesider, får vi bare 364 kroner i rabatt for samme medlemskap.Forsikringsselskapene forklarer prisreduksjonen med at en samtale med en selger, gir en bedre gjennomgang av kundenes forsikringsbehov og dermed grunnlag for lavere pris.Selgerne av forsikringer er flinke til å finne rabattmuligheter for kunder de ønsker. Det kan imidlertid bli kostbart ikke å sjekke betingelsene når avtalen dumper ned i postkassen.Finles papireneKanskje la selgeren en lang rekke forutsetninger til grunn som ikke ble veldig klart formidlet i salgssamtalen. I så fall kan det bli dyrt hvis uhellet er ute.- Kunden har plikt til å følge de betingelsene som er avtalt. Les derfor forsikringsdokumentene nøye, og kontakt selskapet umiddelbart dersom noe ikke stemmer, sier Helga Skofteland som er jurist hos Forbrukerrådet.Det gjelder særlig å være obs på at man faktisk har godkjente låser, alarmer og annet utstyr som kan være lagt til grunn for forsikringsavtalen. Det er også viktig å sjekke hva forsikringen dekker.- Sjekk i forsikringsbeviset om garasje og uthus er dekket. Ofte har selskapet verdibegrensninger for verdifullt innbo, for eksempel malerier, smykker og kunst, så kontakt selskapet hvis du er i tvil om hvor mye som dekkes, anbefaler Skofteland.Å oppgi uriktige opplysninger for å få lavere premie, kan bli virkelig dyrt den dagen uhellet rammer, så ikke fall for fristelsen.kilde

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

br> Visited 918 times, 4 so far today
eXTReMe Tracker