Uoversiktlig TV-marked

14/02/2011
By

Det er vanskelig å få oversikt over og sammenligne tilbudene i TV-markedet. Det finnes heller ingen uavhengig klageordning for de som er misfornøyd med signalene eller PVR-boksene, viser en rapport som ble overlevert kulturministeren i dag.Tidligere kultminister Trond Giske satte i 2009 ned en arbeidsgruppe som skulle se på tiltak for å fremme valgfrihet og mangfold for norske TV-seere. Arbeidsgruppens rapport er nå ferdig og ble overlevert kulturminister Anniken Huitfeldt i dag.- Tv-markedet har de siste fem årene har vært preget av unntakstilstand. Overgangen til digital-TV og nye teknologiske løsninger har gitt nye muligheter og ført til at mange har skiftet plattform og leverandør, sier fagdirektør Thomas Nortvedt, som har vært Forbrukerrådets representant i arbeidsgruppen.- Samtidig som utviklingen åpner for nye muligheter, ser vi at mange opplever TV-markedet som komplisert og uoversiktlig. Dette er uheldig for både konkurransen og forbrukernes TV-tilbud.ValgfrihetEn del av arbeidsgruppens oppgaver har vært å se på om tilbydere av betalingsfjernsyn bør pålegges å tilby kanaler enkeltvis.Arbeidsgruppen har kommet frem til at dette ikke er hensiktsmessig ut fra den teknologiske utviklingen og de praktiske og økonomiske konsekvensene en slik regulering ville føre til.- Den teknologiske utviklingen har bidratt til økt valgfrihet, noe som også trolig vil fortsette ved at vi i økende grad vil konsumere TV over internett, sier Thomas Nortvedt.- Men det er avgjørende for den reelle valgfriheten at forbrukerne faktisk er i stand til å ta gode valg. Vi stiller oss helhjertet bak arbeidsgruppens forslag om et rådgivende organ som ser til at forbrukernes interesser blir ivaretatt fremover.Det foreslåtte organets primære oppgave vil være å følge teknologi- og konkurransesituasjonen i tv-markedet, og bistå myndighetene i spørsmål som gjelder valgfrihet og mangfold for TV-seerne.Lettere å velgeArbeidsgruppen foreslår også å opprette en egen TV-portal som skal gjøre det enklere for den enkelte å foreta gode valg blant alle tilbudene og mulighetene i markedet.- Forbrukerrådet har gjennom flere år arbeidet for å få på plass en løsning som gjør det mulig å sammenligne TV-tilbydernes tilbud på en enkel og oversiktlig måte. En slik portal vil også øke konkurransen og bidra til at et mer gjennomsiktig marked, sier Thomas Nortvedt.Opprettelsen av en TV-portal vil bli en naturlig del av regjeringens arbeid med å se på om man skal utvikle flere offentlige markedsportaler og eventuelt etablere èn felles forbrukerportal.Ny klagemulighetMange TV-seere har opplevd problemer med signaler eller teknisk utstyr, som for eksempel PVR-boksene. I dag finnes det ingen klagemulighet utover tilbydernes egne kundesentre dersom distributørene ikke leverer.- Forbrukerrådet har bidratt til å opprette en rekke klagenemnder, og er svært fornøyd med at det nå også kan gå mot en klageordning i et så stort og viktig markedet, sier Thomas Nortvedt.- Tidligere undersøkelser viser at mange opplever dårlige TV-signaler og teknisk utstyr som ikke holder mål. Med en egen klagenemnd vil man være sikret en rettferdig behandling, og ikke være prisgitt leverandørenes egene klageordninger.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

br> Visited 1106 times, 1 so far today
eXTReMe Tracker