Det beryktede Bermudatriangelet

05/09/2010
By

Bermudatriangelet er et område på ca 2,5 millioner km², i et triangel mellom Bermuda, Puerto Rico og Floridas sydligste spiss. Området er beryktet for mange skipsforlis, flystyrter og andre ulykker, noe som har fått folk til å utvikle forskjellige teorier om naturlige og overnaturlige årsaker til ulykkene. Ifølge amerikanske journalister på 1960-tallet skal så mye som 50 skip og 20 fly ha «forsvunnet sporløst».De første skildringene av forsvinningene i området ble fortalt i 1940 av E.V.W. Jones i en artikkel for Associated Press i forbindelse med nylige skipsforlis i området. Jones fortalte om mystiske forsvinninger for skip, båter og fly, og døpte området Devil’s Sea. Det ble på nytt nevnt i 1952 i en artikkel i Fate magazine. Vincent Gaddis navnga området Bermudatriangelet i 1964Flight 19 var en skvadron på fem torpedobombere fra den amerikanske marine på øvelsesflyging ut fra Fort Lauderdale i Florida 5. desember 1945. Hele besetningen forsvant og flyets vrakrester har aldri blitt funnet.Det har i lang tid vært mange forskjellige myter om hva som hender i Bermudatriangelet. Ryktene ble allment kjent da Charles Berlitz og J.M. Valentine skrev boken Dødens triangel (The Bermuda Triangle på engelsk) i 1974. I boken hevdes det at uvanlig mange fartøy og fly har forlist eller styrtet av uforklarlige grunner.Larry Kusche undersøkte fenomenet og skrev i 1975 artikkelen The Bermuda Triangle Mystery – Solved. Han kom frem til at de fleste forlisene skjedde i hardt vær og at mange av ulykkene ikke hadde skjedd i området.TeorierEn teori er at ulykkene skjer som følge av at kompassnålen ikke peker mot Nordpolen, men mot den magnetiske nordpolen, noe som i dette området utgjør en stor forskjell. Det kan forklare enkelte ulykker, der fly har kommet ut av kurs og gått tomme for bensin. Et lignende område finnes øst for Japan, hvor det også skjer mange ulykker.VærDet tropiske hav kan plutselig rammes av kraftig lokalt uvær, f.eks. skypumper. Også tropiske orkaner forekommer i området mellom Bermuda og Florida, og de kan bidra til å øke ulykkestallene. I tillegg kan jordskred på havbunnen medføre kjempeutslipp av metangass som kan gjøre havet fullt av bobler, som gjør at havet ikke kan bære skipene.Området i Bermudatriangelet er sterkt trafikkert og det er naturlig at det forsvinner flere skip og fly i dette området enn i mindre trafikkerte områder.Se også Svenske savnet i Bermudatrianglet kilde: wikipedia.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

br> Visited 1285 times, 2 so far today
eXTReMe Tracker