Tryggere for lånekundene

09/05/2010
By

Både banker og forbrukere må opptre mer ansvarlig når en ny og utvidet finansavtalelov nå er vedtatt i Stortinget. Den nye loven vil gi forbrukerne bedre beskyttelse når de tar opp lån – de skal blant annet tydeligere frarådes lån de ikke har økonomi til å betjene. - Men Forbrukerrådet etterlyser fortsatt en tjeneste for gjeldsmegling på nett. Dette ville hjelpe mange unge forbrukere, som er på vei inn i en gjeldssituasjon de ikke kan skjøtte, sier underdirektør Jorge B. Jensen.Skal frarådeDen som tilbyr kreditt er i dag pålagt å advare kunden mot å ta opp lån, når det er åpenbart at det må frarådes. Bankene har lenge vært pålagt en slik plikt, og i januar i fjor ble den også utvidet til å gjelde kredittgjeld. Advarselen skal nå også gis muntlig – og kunden må skrive under på at fraråding er gitt.- Forbrukerkredittdirektivet fra EU er forbrukervennlig og viser at det har vært behov for ytterligere regulering av den europeiske kredittbransjen, sier underdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet, i en kommentar til endringene i finansavtaleloven.- Regjering har utvist forbrukehensyn ved å implementere Forbrukerrådets forslag på toppen av EUs forbrukerkredittdirektiv. Oppstrammingen av frarådningsplikt og forklaringssplikt er viktig for å sikre at forbrukere og låneytere opptrer mer ansvarlig.- FattigdomsfelleI en kommentar til den nye loven sier statsråd Audun Lysbakken at økt forbrukergjeld kan bli en fattigdomsfelle, og at regjeringen vil styrke forbrukernes rettigheter for å hjelpe flere å unngå dette.- Men Forbrukerrådet er fortsatt bekymret for unge forbrukere, som er på vei inn i en gjeldssituasjon. Vi mener regjeringen bør komme med bevilgninger til å opprette en gjeldsmeglingstjeneste på nettet, sier Jorge B. Jensen.- Forbrukere har i dag krav på gjeldsrådgivning fra kommunen de bor i, men vi vet at dette svikter i mange kommuner. Det har vi fått dokumentert gjennom flere tester som Forbrukerrådet har gjennomført.Må fortsatt varsle renteendringerVedtaket i Stortinget innebærer ellers at viktige forbrukervernregler, som kredittkjøpslovens paragraf 8, blir beholdt, samt at det blir foreslått nye regler på området for forbrukerkreditt.Norge har etter EU-direktivet fortsatt nasjonal frihet til å beholde eksisterende regler om opplysningsplikt ved markedsføring av kreditt. Den nye loven betyr også at dagens regler om varsel om renteendringer, dvs. en frist på 6 uker, videreføres.Regjeringen bestemmer senere når den skal tre i kraft – men forbrukerkredittdirektivet skal implementeres i norsk lov innen 11. juni i år.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

br> Visited 939 times, 1 so far today
eXTReMe Tracker